Oсновно

Отворени подаци су приступачни, машински читљиви и доступни у отвореним форматима. Отворени подаци су у јавном власништву или доступни под условима који не спречавају поновну употребу података. Отворени подаци су слободно доступни путем Интернета и у облику су који је погодан за рачунарску обраду, односно који омогућава лак приступ и манипулацију помоћу рачунарских програма.

Јавне институције сакупљају и производе велику количину различитих података, те се обезбеђивањем њихове доступности у форми отворених података (без угрожавања поверљивости или приватности) они чине доступним ширем кругу корисника. Институције тиме не само да обезбеђују виши ниво јавности рада, већ пружају грађанима и привреди нове могућности да од података створе неку нову вредност – било да се ради о некој новој апликацији, пословном моделу, визуелизацији, мапи, истраживачком пројекту итд.

Национални портал отворених података (https://data.gov.rs/sr/) је централна тачка на којој се прикупљају сви отворени подаци институција Републике Србије. Саставни је део иницијативе за отварање података и кампање „Отворени подаци – отворене могућности за свакога од нас“, и резултат рада запослених у Кабинету председнице Владе и Канцеларији за ИТ и еУправу, УНДП-а и других партнера на пројекту.

Сви резултати мерења система за континуално праћење нивоа електромагнетског поља – EMF RATEL су доступни у форми отворених података, у машински читљивим форматима: CSV, XML и JSON на националном порталу Отворених података, на следећој Интернет адреси:

https://data.gov.rs/sr/datasets/rezultati-kontinualnog-merenja-nivoa-elektrichnog-polja-na-lokatsijama-od-interesa/

На наведеној Интернет адреси се налазе резултати мерења нивоа електромагнетског поља на свим локацијама на којима су постављени сензори.