Osnovno

Otvoreni podaci su pristupačni, mašinski čitljivi i dostupni u otvorenim formatima. Otvoreni podaci su u javnom vlasništvu ili dostupni pod uslovima koji ne sprečavaju ponovnu upotrebu podataka. Otvoreni podaci su slobodno dostupni putem Interneta i u obliku su koji je pogodan za računarsku obradu, odnosno koji omogućava lak pristup i manipulaciju pomoću računarskih programa.

Javne institucije sakupljaju i proizvode veliku količinu različitih podataka, te se obezbeđivanjem njihove dostupnosti u formi otvorenih podataka (bez ugrožavanja poverljivosti ili privatnosti) oni čine dostupnim širem krugu korisnika. Institucije time ne samo da obezbeđuju viši nivo javnosti rada, već pružaju građanima i privredi nove mogućnosti da od podataka stvore neku novu vrednost – bilo da se radi o nekoj novoj aplikaciji, poslovnom modelu, vizuelizaciji, mapi, istraživačkom projektu itd.

Nacionalni portal otvorenih podataka (https://data.gov.rs/sr/) je centralna tačka na kojoj se prikupljaju svi otvoreni podaci institucija Republike Srbije. Sastavni je deo inicijative za otvaranje podataka i kampanje „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti za svakoga od nas“, i rezultat rada zaposlenih u Kabinetu predsednice Vlade i Kancelariji za IT i eUpravu, UNDP-a i drugih partnera na projektu.

Svi rezultati merenja sistema za kontinualno praćenje nivoa elektromagnetskog polja – EMF RATEL su dostupni u formi otvorenih podataka, u mašinski čitljivim formatima: CSV, XML и JSON na nacionalnom portalu Otvorenih podataka, na sledećoj Internet adresi:

https://data.gov.rs/sr/datasets/rezultati-kontinualnog-merenja-nivoa-elektrichnog-polja-na-lokatsijama-od-interesa/

Na navedenoj Internet adresi se nalaze rezultati merenja nivoa elektromagnetskog polja na svim lokacijama na kojima su postavljeni senzori.